Nieuwe tarieven 2017

Om in 2017 goede en gedegen zwemlessen te kunnen aanbieden, verhogen we met ingang van 1 januari 2017 de tarieven voor de zwemlessen. Hiermee is ingestemd op de algemene ledenvergadering in april 2016.

Het kwartaalbedrag voor de zwemlessen naar de diploma's A, B en C wordt verhoogd naar 85 euro.
Het kwartaalbedrag voor de hogere diploma's wordt verhoogd naar 47 euro.

Het tarief voor vrijzwemmen wordt daarentegen verlaagd van 2,20 naar 1,50 euro. Dit is om het vrijzwemmen te promoten. Leden (zowel ABC als hogere diploma's) en wachtlijstleden hoeven zoals voorgaande jaren niet te betalen.

Een uitgebreid overzicht van de tarieven vindt u hier

Graag wijzen wij u nogmaals op het bestaan van het Jeugdfonds van de gemeente Schiedam (voor inwoners van deze gemeente). Voor informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Schiedam.
Ook andere gemeentes hebben een dergelijke regeling.

Mocht u om wat voor reden het lidmaatschap van uw zoon/dochter op willen zeggen, dan kan dat tot 31 december 2016. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren (per email of brief).