Nieuwe tarieven 2019

Om in 2019 goede en gedegen zwemlessen te kunnen aanbieden, verhogen we met ingang van 1 januari 2019 onze tarieven. Hiermee is ingestemd op de algemene ledenvergadering van 22 maart 2018.

Het kwartaalbedrag voor de zwemlessen naar de diploma's A, B en C wordt verhoogd naar 89 euro.
Het kwartaalbedrag voor de hogere diploma's wordt verhoogd naar 49 euro.

Het tarief voor vrijzwemmen blijft gehandhaafd op 1,50 euro.
Leden (zowel ABC als hogere diploma's) en wachtlijstleden hoeven voor het vrijzwemmen niet te betalen.

Een uitgebreid overzicht van de tarieven vindt u hier

Graag wijzen wij u nogmaals op het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland van de gemeente Schiedam. Voor meer informatie hier terecht.

Mocht u om wat voor reden het lidmaatschap van uw zoon/dochter op willen zeggen, dan kan dat tot 31 december 2018. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren (per email of brief).