Incasso 4e kwartaal 2019

Het laatste kwartaal van dit jaar is inmiddels begonnen. De incasso van het lesgeld wordt momenteel klaargemaakt door de penningmeester.

BELANGRIJK:
VANAF 6 DECEMBER WORDEN ER WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD IN HET ZWEMBAD.
DEZE WERKZAAMHEDEN DUREN 2 WEKEN.
HIERDOOR VERVALLEN ALLE ZWEMACTIVITEITEN IN DEZE PERIODE.
HET LESGELD VAN HET 4E KWARTAAL ZAL DAARDOOR EEN LAGER BEDRAG ZIJN DAN NORMAAL.Binnenkort zal het lesgeld afgeschreven worden van uw rekening. Houd u er a.u.b. rekening mee dat er voldoende saldo op uw opgegeven rekening zal moeten staan, zodat er geen problemen zijn met de afschrijving.

Opzeggen van een lidmaatschap dient
schriftelijk te gebeuren vóór het einde van een lopend kwartaal (via email, opzegformulier of brief). Het lidmaatschap wordt dan beëindigd op de laatste dag van dat kwartaal.
Als u na die datum opzegt, blijft u automatisch het nieuwe kwartaal lid en heeft u een betalingsverplichting.
Te laat opzeggen geeft voor ons een hoop extra administratief werk en kosten.

Opmerking: Het lesgeld is berekend op basis van een heel kalenderjaar. Daarna wordt het bedrag gedeeld door de factor 4 en dat is het bedrag per kwartaal.