JaarverslagenInformatie over de organisatorische aspecten van de vereniging, kunt u vinden in onze jaarverslagen.

Een jaarverslag is op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat. Jaarverslagen worden slechts ter beschikking gesteld aan leden en/of ouders van leden.