Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Elk jaar wordt er medio april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering is bij te wonen door leden en/of ouders van leden.
Tijdens de vergadering wordt er genotuleerd.
Notulen van afgelopen Algemene Ledenvergaderingen zijn op te vragen via het secretariaat van de zwemvereniging.
Zie voor de contactgegevens elders op deze website.