Tarieven 2018


Prijzen 01/01 - 31/12


Inschrijfgeld nieuw lid

Leszwemmen diploma's A, B, C

Leszwemmen Zwemvaardigheid 1,2,3

Leszwemmen snorkelen

Vrijzwemmen (voor leden gratis)

Ouderen banenzwemmen

Los bad (i.o.m. instructie)

Diploma zwemmen

Nieuwe ledenpas (na verlies)

Rustend lidmaatschap
eenmalig

2x p.wk.

1x p.wk.

1x p.wk.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.
€ 5,00       

€ 85,00 p. kw. IC 

€ 47,00 p. kw. IC

€ 47,00 p. kw. IC

€ 1,50

€ 4,00

€ 4,75

€ 10,00

€ 2,50

€ 12,00 p. kw. IC
De IC-bedragen worden middels een automatische incasso-machtiging  in kwartalen geïncasseerd (vooruitbetaling).