Lid worden

Lid worden van de Watervrienden
Inschrijven op de wachtlijst kan alleen tijdens onze lesuren in de barruimte van de vereniging (ingang schuin t.o. het bowlingcentrum):

         Sport- en Recreatiebad Groenoord

         Prinses Beatrixlaan 2
         3121 JN  Schiedam

Wachtlijst
Onze vereniging hanteert een wachtlijst. Bij inschrijving op de wachtlijst wordt   € 5,00 inschrijfgeld gerekend.
Het is niet mogelijk een goede inschatting te maken van de tijdsduur van de wachtlijst. Deze hangt namelijk af van de vorderingen van de zwemmertjes in de eerste badjes.
Voor zij-instromers voor hogere diploma's, bijvoorbeeld zwemvaardigheid, bestaat de kans dat er ook een wachtlijst is. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Informeert u hiernaar via ons emailadres of telefoonnummer. Deze staan vermeld in de contactgegevens.

Eerste zwemles
Voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u een telefonische oproep. Kinderen vanaf  4 jaar worden op volgorde van hun plaats op de wachtlijst opgeroepen. In deze oproep worden de kinderen uitgenodigd voor een kennismakingsles. Tijdens deze les kunt u kennismaken met de lesgevers, eventuele bijzonderheden kunnen dan worden doorgesproken. Deze eerste les is gratis. Na afloop van deze les dient u zich in te schrijven als lid en het lesgeld van het lopende kwartaal contant te voldoen. LET OP: Er kan NIET gepind worden.
De lesuren zijn op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zondagochtend van 8.30 tot 10.00 uur. De eerste les is altijd op zondag.  Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de lestijden.

Nieuwslink van de website
Indien u nu al op de hoogte wilt zijn van het reilen en zeilen van onze vereniging, kunt u zich via deze site aanmelden voor de nieuwslink. Hiervoor selecteert u rechtsonder op de homepage de optie aanmelden, u vult het e-mailadres in waar u de nieuwslink wilt ontvangen en vervolgens klikt u op versturen. Indien u de nieuwslink niet meer wenst te ontvangen, of u wilt de link op een ander e-mailadres ontvangen, gaat de afmelding op een dergelijke wijze.

Financiën
Het innen van de lesgelden gaat middels automatische incasso. Het lesgeld is een vast bedrag dat per kwartaal rond de 7e dag van dat kwartaal geïnd wordt. Er zal 4x per jaar een incasso plaatsvinden. De link naar het overzicht van de lesgelden/tarieven vindt u in de linker kolom op deze pagina.
Zwemlessen voor de diploma's A, B en C is er 2x per week les.
Zwemles voor de hogere diploma's (zwemvaardigheid, snorkelen en survival) is 1x per week.

Bij de berekening van de lesgelden is rekening gehouden met het aantal vrijdagen en zondagen dat er op jaarbasis gezwommen wordt.
Bij de inschrijving van het lidmaatschap vragen wij u een machtiging voor automatische incasso in te vullen. Tevens verzoeken wij een om een kopie van uw bankpas bij de inschrijving in te leveren alsmede een recente pasfoto van uw zoon of dochter. De pasfoto komt op een ledenpas die het nieuwe lid uitgereikt krijgt.

Vrijzwemmen op zondagochtend
In het tweede lesuur op zondag kan er vrij gezwommen worden. Dit is gratis voor leden en aangemelde leden op de wachtlijst. Een voorwaarde is wel dat minimaal één betalende ouder dient mee te zwemmen.