Veiligheid

Veiligheid tijdens het vrijzwemmen zondags het 2e uur

De regel is dat tijdens het vrijzwemmen alle kinderen die niet in het bezit zijn van een diploma, drijfmiddelen gebruiken. Dit kan een kurk zijn, welke ook tijdens de zwemles gebruikt wordt, of opblaasbandjes.
U bent als ouder tijdens het vrijzwemmen verantwoordelijk voor uw kind.

Het is niet toegestaan om vrij te zwemmen zonder begeleiding van één van de ouders.