Certificaten

Certificaten zijn binnen onze vereniging ontwikkeld, omdat de stap van niets naar het A-diploma groot is.Om de kinderen te stimuleren, is de weg naar het A-diploma in 5 groepen verdeeld.Wanneer een kind aan de eisen van een groep voldoet, ontvangt het kind een certificaat en mag hij of zij door naar de volgende groep.
Groep 1
 • Spetteren kunnen verdragen met de ogen open
 • Ontspannen naar de overkant op verschillende speelse manieren
 • Zelfstandig springen van de kant
 • Zelfstandig op een mat klimmen en eroverheen rollen en afvallen
 • Zelfstandig 5 tellen ontspannen drijven op de rug
 • Zelfstandig 5 tellen ontspannen drijven op de buik met het gezicht in het water
 • Zelfstandig een voorwerp van de bodem opduiken, diepte tussen 40 en 50 cm diep
 • Beenslag rugcrawl en borstcrawl met gestrekte benen en tenen iets naar binnen, dit mag met hulp van zuurstok

Groep 2
 • Zelfstandig 7 tellen ontspannen drijven op de buik met het gezicht in het water
 • Zelfstandig springen in diep water en aansluitend 10 tellen drijven in sterhouding op de rug
 • Tijdens drijven op de buik zelfstandig naar drijven op de rug kunnen keren
 • Onder water iets opduiken van de bodem, op ongeveer 70 cm diepte
 • Zelfstandig onder water door kleine gat gaan
 • Zelfstandig 15 meter enkelvoudige rugslag kunnen zwemmen en dit met alleen een kurkje om in diep water
 • Correcte schoolbeenslag met kurkje om, liggend op zuurstok, duim beethouden.
 • 4 meter rugcrawl beenslag met alleen een kurkje om
 • 3 meter borstcrawl beenslag met het gezicht in het water

Groep 3
 • Kopsprong vanuit hurkstand van de lage kant en aansluitend 5 tellen drijven op de buik
 • Afzetten vanuit het water en aansluitend 10 tellen drijven op de rug
 • Springen of duiken en aansluitend door het kleine gat op ongeveer 1,5 meter afstand van de startkant
 • Verder automatiseren van enkelvoudige rugslag met alleen kurk
 • 15 meter schoolslagcombinatie met alleen kurk
 • Schoolslag zwemmen, halve draai om lengte-as, verder rugslag
 • 5 meter rugcrawl met correcte beenslag en armslag over het water
 • 3 meter borstcrawl met correcte beenslag, hoofd in water en beginners armslag boven water
 • 20 seconden watertrappen 

Groep 4
 • Kopsprong aansluitend 7 seconden drijven
 • Afzet in het water, aansluitend 10 seconden drijven op de rug
 • Springen of duiken aansluitend door het grote gat op 2 meter
 • Schoolslagcombinatie zonder drijfmiddelen
 • Enkelvoudige rugslag zonder drijfmiddelen
 • Schoolslag zwemmen, onder een zuurstok door met een halve draai om de lengte-as, doorzwemmen op de rug
 • 5 meter borstcrawl met een correcte beenslag, hoofd in het water en correcte armslag boven water met kurkje
 • 5 meter rugcrawl met een correcte beenslag en correcte armslag over het water met kurkje
 • 30 seconden watertrappen zonder drijfmiddelen

Groep 5
 • Oefenen op de eisen voor het A-diploma

Als deze onderdelen allemaal worden beheerst, komt het kind in aanmerking om diploma te zwemmen voor het A-diploma.
Natuurlijk gaat iedereen door voor het volledig zwem-ABC.