Verkleedruimtes

Het gebruik van de kleedruimtes gaat nog steeds niet volgens de regels, met name de reservering van de kleine verkleedhokjes. Er blijven regelmatig klachten hierover binnenkomen.
In verband hiermee volgen hier nog een keer de regels met betrekking tot het gebruik van de kleedruimtes. Het is voor ons een bijna ondoenlijke zaak om dit te gaan controleren, dus wij hopen op een volwassen houding en discipline van uw kant.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


KLEEDHOKJES

  • Er mag geen kleding in de hokjes blijven hangen.
  • Er mag geen hokje gereserveerd worden. M.a.w. kleding of andere stukken gaan pas mee het hokje in als degene zich daadwerkelijk gaat omkleden.
Wij houden ons het recht voor om uw kleding te verwijderen indien deze regels niet opgevolgd worden. Er wordt van u sociale opstelling verwacht bij het gebruik van de hokjes.

In principe zijn de kleedhokjes bedoeld voor volwassenen en de oudere leerlingen.


KLEEDZALEN

  • Mannen in de herenkleedruimte.
    Vaders/mannen dienen hun kinderen (zoon/dochter) te verkleden in de herenkleedruimte en NIET in de dameskleedruimte. Dit is t.b.v. de privacy van de moeders/vrouwen die zich aan het verkleden zijn voor bijvoorbeeld het vrijzwemmen.
  • Vrouwen in de dameskleedruimte.
    Moeders/vrouwen dienen hun kinderen (zoon/dochter) te verkleden in de dameskleedruimte en NIET in de herenkleedruimte. Dit is t.b.v. de privacy van de vaders/mannen die zich aan het verkleden zijn voor bijvoorbeeld het vrijzwemmen.
Alhoewel deze regels zeer vanzelfsprekend lijken, wordt er veelvuldig geen gehoor aan gegeven. Wij gaan ervan uit dat een ieder zal meewerken aan het opvolgen van deze regels.