Bestuur

Het bestuur van de S.Z.V. De Watervrienden ziet er als volgt uit:


Mw. A.A. Slingerland-Groenewegen

Mw. C. Goos

Dhr. M.C.M. de Groot

Mw. Y. Scheijbeler-Muis

Mw. M.E. de Groot-Kooimans

Mw. J. van Eden-Boezerooij

Mw. D. van Eden

voorzitter


secretaris

penningmeester

algemeen bestuurslid

algemeen bestuurslid

algemeen bestuurslid

algemeen bestuurslid