Hoe en waar kan ik mijn kind inschrijven?
Inschrijven kan alleen bij de bar van het instructiebad van zwembad Groenoord tijdens onze lesuren. Bij inschrijving dient het inschrijfgeld betaald te worden. U krijgt bericht wanneer uw kind opgeroepen kan worden voor de eerste zwemles. 

Hoe lang is de wachtlijst?
Het kan voorkomen dat we enige wachttijd hebben voordat uw zoon/dochter voor de eerste zwemles kan komen zwemmen. U wordt hierover geïnformeerd bij de inschrijving.
Voor zij-instromers van hogere diplomas wordt geadviseerd om informatie op te vragen via de email wachtlijst@schiedamsewatervrienden.nl.

Wat zijn de kosten als ik mijn zoon/dochter bij jullie wil laten zwemmen?
Op de homepage van deze website staat in de linker kantlijn het submenu Tarieven. De lesgelden worden per kwartaal vooruit middels automatische incasso geïncasseerd. De machtiging voor de automatische incasso wordt gegeven/ingevuld bij inschrijving als lid.

Kan er met de pin betaald worden?
Nee, wij hebben geen pinautomaat. Lesgeld dat bij inschrijving voor het lopende kwartaal betaald dient te worden, moet contant afgedragen worden. Dat geldt uiteraard ook voor consumpties die bij de bar gekocht worden.

Wanneer en hoe kan ik opzeggen?
Een lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden uiterlijk vóór het begin van een nieuw kwartaal. Het lidmaatschap wordt dan met ingang van het nieuwe kwartaal beëindigd. Opzegformulieren zijn te verkrijgen bij de bar of te downloaden.

Moet ik een heel kwartaal betalen als mijn zoon/dochter stopt met zwemmen na het behalen van zijn/haar diploma aan het begin van een kwartaal?
Nee. Wij plannen de data voor het diplomazwemmen aan het einde of aan het begin van een kwartaal. Als u zoon/dochter in aanmerking komt (of de kans is groot dat zij/hij in aanmerking komt) om diploma te zwemmen en daarna wilt hij/zij stoppen, dan zegt u het lidmaatschap op vóór het begin van het kwartaal waarin diploma gezwommen wordt. Als u dat niet doet, gaat u automatisch mee in de incasso voor het volgende kwartaal.
Voorbeeld: Op 6 april wordt er diploma gezwommen voor C. Pietje wil niet verder gaan na C. Als de kans aanwezig is dat Pietje kan afzwemmen, zegt u het lidmaatschap uiterlijk vóór 1 april op. Het lidmaatschap stopt dan op 1 april. Voor de 1 of 2 lessen die er nog zijn tot aan het diplomazwemmen, koopt u losse kaartjes.
Het kan zijn dat u op 31 maart nog niet weet of Pietje ook daadwerkelijk af mag zwemmen, omdat hij nog geen briefje gehad heeft. Geen probleem. Mocht het zijn dat hij om wat voor reden dan ook niet kan afzwemmen, dan is een berichtje via de e-mail voldoende om de beëindiging ongedaan te maken. Het lidmaatschap gaat onveranderd verder.

Waarom gebruiken jullie geen drijfmiddelen bij de zwemoefeningen in het eerste badje?
Tijdens onze zwemlessen worden in principe zo min mogelijk drijfmiddelen gebruikt. In de eerste fase van de zwemles wordt veel aandacht besteed aan watergewenning. Hierbij wordt ook het drijven op rug en buik aangeleerd. Kinderen die het drijven goed beheersen zullen de zwemtechniek vaak beter en sneller aanleren. In een enkel geval zal een kurkje nodig zijn om de ligging in het water van de leerling te corrigeren. Dit is echter een uitzondering!

Waarom gebruiken jullie vaak een plank of een slang bij de zwemoefeningen?
Het plankje wordt o.a. gebruikt ter ondersteuning van het drijven en om de beenslag aan te leren en te versterken. De meeste kracht van een kind zit in de benen. Door met een plankje te zwemmen (ook al zwemmen ze nog zo goed), zal de beenslag krachtiger worden en zal het minder moeite kosten de verplichte afzwemafstand af te leggen.

Waarom worden er ook andere vaardigheden geoefend?
In de diverse stappen staan vaardigheden als het voortbewegen, het drijven en draaien, het onderwater zijn en onderwater gaan en het springen centraal. Wij vinden het belangrijk dat uw kind niet alleen het kunstje van een mooie zwemslag beheerst. Daarom bieden wij een scala van vaardigheden aan om een bepaalde mate van zelfredzaamheid en zwemveiligheid te verkrijgen. Plezierbeleving aan het element water is daarbij zeer belangrijk.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor het diplomazwemmen?
Het diplomazwemmen is een kroon op het werk van uw kind. Aan de selectie die aan het diplomazwemmen vooraf gaat, stellen wij verschillende eisen. De norm die wij hanteren is gebaseerd op:
  • Het technische aspect, d.w.z. dat een goede uitvoering van de zwemslagen beheerst dient te worden.
  • Een goede stuwing en stand van de stuwvlakken, een goede ligging (zo horizontaal mogelijk) en een goede ademhalingstechniek.
  • Het conditionele- en vaardigheidsaspect. In het belang van de zwemveiligheid dient er een bepaalde mate van vrijheid en zelfredzaamheid vertoond te worden.
Dit is in overeenstemming met het niveau van de Nationale Raad Zwemdiplomas (NRZ).

Wanneer is er gekleed zwemmen?
Iedere eerste zondag en vrijdag van de maand oefenen de kinderen met het gekleed zwemmen.